Products of Group Companies

Proizvodi na grupni kompanii
Modeli na ekstruder so dve zavrtki
Hidraulična presa za vbrizguvanje
Linija za proizvodstvo na filamenti za 3D pečatač
Granulatori i sečila za peleti za žici
Oprema za čisćenje protiv kalcijuma
Vibrirački ekrani
Vakuumski natrupuvač - Stranično odgasuvanje na portata za ventilacija
Vaga za pakuvanje
Stanica za pražnjenje velikih vreća
Podvodna ploča za peletiranje
Glava matrice ekstrudera